Dopravně psychologické vyšetření

Dopravně psychologické vyšetření

Pro koho je dopravně psychologické vyšetření povinné:

 • Pro účely vrácení řidičského oprávnění
  • vybodovaní řidiči
  • řidiči se zákazem činnosti (řízení)
   • po jakémkoliv zákazu řízení motorových vozidel v rámci trestního řízení (soud)
   • po zákazu činnosti, který byl uložen ve správním řízení nejméně na 6 měsíců
  • řidiči „v podmínce“
   •  při závazku zdržet se řízení motorových vozidel v rámci podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo v rámci  podmíněného zastavení trestního stíhání
 • Pro účely výkonu zaměstnání a získání kvalifikace
  • držitelé řidičského oprávnění skupin C1+E, C, C+E, pokud řídí nákladní nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti nad 7500 kg nebo soupravu nákladního či speciálního automobilu a přípojného vozidla, jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7500 kg
  • držitelé řidičského oprávnění skupin D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo, zařazené do některé z těchto skupin

               Dopravně psychologickému vyšetření se musí tito řidiči podrobit před zahájením      činnosti, dále nejdříve 6 měsíců před dosažením věku 50 let a pak každých 5 let.

 Mgr. Andrea Štěpáníková PhD.